VijverbacteriënBacteriën komen massaal in en rond de vijver voor. In een gezonde vijver zitten er ongeveer 1 miljoen per liter water en naar schatting 100 miljoen per gram bodem of substraat. Ze zijn dus vooral te vinden op oppervlakken waar ze zich kunnen vasthechten. Slechts in mindere mate komen deze micro-organismen vrij zwevend in het water voor. De tientallen soorten vijverbacteriën kunnen onderverdeeld worden in twee grote groepen. De eerste groep omvat bacteriën die dood organisch materiaal omzetten in koolzuurgas (CO2) en enkelvoudige afbraakstoffen zoals ammoniak (NH3) en fosfaat (PO43-). Dankzij de grote verscheidenheid aan soorten, hun snelle groei en het feit dat ze weinig temperatuurgevoelig zijn, is deze groep vrijwel altijd voldoende actief. Het eenvoudigste bewijs hiervan ziet u elke dag zelf in uw vijver: plantenresten verteren ook zonder dat u bacteriën van buitenaf hoeft toe te voegen. Deze bacteriën zijn zelfs bij een temperatuur onder 4°C nog enigszins actief zodat de afbraak van organisch materiaal vrijwel het hele jaar doorgaat. Ook 's winters onder een laag ijs is dit het geval. Om te zorgen dat er geen zuurstofgebrek ontstaat onder het ijs, moet u ofwel een deel van de vijver ijsvrij houden ofwel, wat veel eenvoudiger is, zuurstofplanten kiezen die zelfs onder een ijslaag nog aan fotosynthese doen. De tweede groep is veel kleiner en omvat soorten die schadelijke afbraakstoffen en overtollige voedingsstoffen omzetten en uit het water verwijderen. Deze bacteriën zijn onmisbaar voor de biologische zuivering van de vijver maar groeien zeer traag. Daarom is het aangeraden om ze regelmatig aan het water of in de filter toe te voegen. Bekijk hieronder onze producten tegen vijverbacteriën en bestel ze online.